Ögonlysning
Vad är ögonlysning?
Ögonlysning är en del av SKK´s hälsoprogram för att minimera ärftiga sjukdomar. Hunden eller katten måste vara ID-märkt för att ögonlysas.

Hur går det till?
Före undersökning droppas pupillvidgande medel i ögonen. Det tar en stund innan dropparna får effekt. Effekten sitter kvar i 4-6 timmar och under den tiden ser djuret dåligt och är ljuskänsligt. Veterineren inspekterar ögats olika delar med hjälp av optiska instrument, undersökningen är smärtfri och ägaren får svar direkt. Veterinären fyller sedan i ett intyg som skickas till SKK, där en officiell registrering sker. Du som ägaren får en kopia av detta intyg.
I Sverige finns ett 40-tal auktoriserade ögonlysare. Läs mer på SSVO´s hemsida.

När bör ögonlysning göras?
Vid 1- 2 års ålder och sedan årligen för avelsdjur. Variationer finns, kolla med rasklubben vad som gäller för er ras.

Vad är PRA?
P=Progressiv R=Retinal A=Atrofi
PRA är en recessivt ärftlig ögonsjukdom med fortskridande förtvining av näthinnan i båda ögon. Hunden får sämre och sämre syn och blir till slut blind. Utvecklingen kan variera i tid. Det finns tyvärr ingen behandling. Veterinären ser tidiga förändringar i näthinnan innan hunden utvecklar symtom.


Vad är katarakt?
Katarakt är en ärftlig ögonsjukdom som med annat namn kallas för linsgrumling eller gråstarr. Linsen blir gradvis grumligare och tillslut kan djuret bli blint.

DNA-test för vissa ögonsjukdomar
För vissa raser ingår DNA-test i respektive avelsprogram. Vilka typer av ögonsjukdomar just din ras har ärftlig benägenhet för kan läsas om på din rasklubbs hemsida.
På hemsidan optigen.com kan man söka och hitta genetiska tester för diverse sjukdomar.
Ibland kan man behöva göra yttligare undersökningar, tex ERG- elektroretinografi för undersökning av näthinnans funktion eller upprepa ögonlysningen efter en tid.

-Eva Gustavssson ögonlysareADRESS J. A. Wettergrens gata 6, 421 30 Västra Frölunda     TELEFON 031 - 89 40 90

FAX 031 - 89 40 99     EMAIL info@husdjurshalsan.se